Bouwtechnische keuring

Overweegt u de koop van een bestaande woning? Laat Bouwbedrijf Huisman een onafhankelijke Bouwtechnische keuring uitvoeren. Deze keuring geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat van de woning. Zodat u goed weet wat u koopt.

De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door ervaren bouwkundige. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

Op basis van de bouwkundige inspectie wordt een bouwkundig keuringsrapport opgemaakt. Dit bouwkundige rapport geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, te verwachten termijnkosten 1-5 jaar en verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft u direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een huis. Dit bouwkundige rapport is vanzelf een statusopname, en geeft dus geen garantie voor de toekomst. Met behulp van deze keuring worden zichtbare en evt. verborgen gebreken aan het licht gebracht.

Een bouwkundig rapport omvat o.a.:

Samenvatting van de kostenramingen.
Overzicht van de beoordeling van de bouwdelen.
Uitgebreide gedetailleerde informatie over geconstateerde gebreken.
Kostenberamingen voor directe kosten, termijnkosten 5 jaar en verbeterkosten.