Advies en/of ondersteuning

Het (ver)bouwen van uw woning kenmerkt zich door een complex samenspel tussen u als opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer(s) anderzijds, waarbij regelgeving en voorschriften het er ook niet echt eenvoudiger op maken.

Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er gedurende het hele traject van idee tot uiteindelijke afronding van de (ver)bouw, wel van u verwacht dat u vele, soms lastige, beslissingen neemt. Om deze beslissingen wel overwogen en verantwoord te kunnen nemen, is het vaak prettig als u ondersteund wordt door iemand die de bouw van binnen en buiten kent.

U heeft bij ons de mogelijkheid om u te laten begeleiden in het nemen van al die beslissingen, waarbij u kunt bouwen op onze jarenlange kennis van bouwwerken zodat u na afronding van de bouw ook direct kunt genieten van uw woning. Wij kunnen u helaas het nemen van beslissingen niet uit de hand nemen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat u die beslissingen goed onderbouwt en weloverwogen neemt.

Heeft u gekozen voor een andere opdrachtnemer of gaat u het bouwproject zelf uitvoeren, maar u hebt wel behoefte aan een onpartijdige back-up, dan zijn wij uw partij en door onze expertise kunnen wij u dan ook met raad en daad bijstaan.